Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

31.08.2021
Prosječne zarade (plate) Jul 2021. godine

Prosječna zarada (bruto) u julu 2021. godine u Crnoj Gori iznosila je 791 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 530 eura. Prosječna (neto) zarada u julu 2021. godine u odnosu na jun 2021. godine ostala je na istom nivou, dok je prosječna (neto) zarada u julu 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,7%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u julu 2021. godine u odnosu na jun 2021. godine zabilježile rast od 0,3% proizilazi da su realne zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,3%.

Saopštenje


.