Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.08.2021
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Jul 2021. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar - jul 2021. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 590,7 miliona eura, što ukazuje na rast od 12,0% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 235,2 miliona eura, a uvoz 1 355,5 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 17,6%, a uvoz veći za 11,1%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 17,3% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 16,4%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 52,2 miliona eura (koji čine: Električna energija - 46,9 mil. eura, Kameni ugalj, koks i briketi - 3,0 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 298,0 miliona eura (koji čine: Drumska vozila - 85,4 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji - 59,8 mil.eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (63,1 mil. eura), Švajcarska (18,7 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (18,2 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (268,0 mil. eura), Kina (140,9 mil. eura) i Njemačka (130,1 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.