Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

11.08.2021
Građevinska aktivnost II kvartal 2021. godine

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u II kvartalu 2021. godine manja je za 1,8% u odnosu na II kvartal 2020. godine, dok je za 1,2% veća u odnosu na I kvartal 2021. godine.
Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u II kvartalu 2021. godine veći su za 4,4% u odnosu na II kvartal 2020. godine, dok su za 2,1% manji u odnosu na I kvartal 2021. godine.
Saopštenje


.