Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.07.2021
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Jun 2021. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar - jun 2021. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 289,3 miliona eura, što ukazuje na rast od 6,8% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 202,4 miliona eura, a uvoz 1 086,9 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 20,6%, a uvoz veći za 4,5%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 18,6% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 16,1%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 48,4 miliona eura (koji čine: Električna energija - 44,7 mil. eura, Kameni ugalj, koks i briketi - 2,7 mil.eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 241,3 miliona eura (koji čine: Drumska vozila - 69,2 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji - 50,5 mil.eura i ostalo).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (53,7 mil. eura), Bosna i Hercegovina (15,9 mil. eura) i Švajcarska (15,8 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (216,5 mil. eura), Kina (110,4 mil. eura) i Njemačka (108,5 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.