Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.07.2021
Indeksi potrošačkih cijena Jun 2021. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u junu 2021. godine u odnosu na maj 2021. godine u prosjeku su više za 0,2%. Potrošačke cijene u junu 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 2,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: usluga smještaja; goriva i maziva za motorna vozila; mesa; mlijeka, sira i jaja; usluga ishrane u ugostiteljstvu; šećera, džema, meda, čokolade i slatkiša; farmaceutskih proizvoda; hljeba i žitarica. Potrošačke cijene u periodu januar - jun 2021. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 1,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u junu 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Hoteli i restorani (4,1%); Prevoz (0,7%); Zdravlje (0,4%); Rekreacija i kultura (0,4%); Alkoholna pića i duvan (0,2%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,2%); Hrana i bezalkoholna pića (0,1%); Ostala dobra i usluge (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-1,2%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,6%); Komunikacije (-0,1%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.