Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

07.07.2021
Bilans električne energije 2020. godina

Proizvodnja primarne električne energije u Crnoj Gori u 2020. godini iznosila je 1 770,2 GWh, dok je proizvodnja električne energije iz transformacija iznosila 1 615,4 GWh. Uvoz električne energije iznosio 5 943,01 GWh, dok je izvoz iznosio 5 864,0 GWh. Potrošnja grane energetike iznosila je 141,0 GWh, a gubici prenosa i distribucije električne energije iznosili su 486,9 GWh.

Ukupno raspoloživa količina električne energije za finalnu potrošnju u 2020. godini iznosila je 2 836,7 GWh. Najveća potrošnja električne energije ostvarena je u sektoru domaćinstava 43,8%, ostalim sektorima 31,5% i djelatnostima industrije 24,7%.

Saopštenje


.