Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.06.2021
Prva procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) i stvarne individualne potrošnje (SIP) po stanovniku, prema standardu kupovne moći 2020. godina

Prema prvoj procjeni EUROSTAT-a, bruto domaći proizvod po stanovniku prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori u 2020. godini iznosio je 46% prosjeka EU.

Od zemalja članica EU, najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći zabilježen je u Luksemburgu, čiji je nivo više od dva i po puta iznad prosjeka EU, i iznosi 266% evropskog prosjeka, dok se Bugarska nalazi na najnižem nivou sa 55% prosjeka EU.

Od zemalja iz regiona, prema prvoj procjeni EUROSTAT-a, Hrvatska ima najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći koji iznosi 64% prosjeka EU, dok se Crna Gora nalazi na drugom mjestu na nivou od 46% prosjeka EU. Srbija se nalazi na nivou od 43% evropskog prosjeka, Sjeverna Makedonija na nivou od 38%, Bosna i Hercegovina na nivou od 33%, dok se Albanija nalazi na nivou od 31% evropskog prosjeka.

Stvarna individualna potrošnja (SIP) po stanovniku prema SKM, prema prvoj procjeni među zemljama članicama se kretala u rasponu od 61% prosjeka EU u Bugarskoj do 131% prosjeka EU u Luksemburgu.

Saopštenje


.