Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

16.06.2021
Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za I kvartal 2021. godine

Saopštenjem su predstavljeni rezultati preliminarnog obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (QBDP), u tekućim i stalnim cijenama, primjenom potrošne metode za I kvartal 2021. godine.

Bruto domaći proizvod Crne Gore u I kvartalu 2021. godine iznosio je 865,0 miliona eura, dok je u istom periodu prethodne godine iznosio 917,4 miliona eura.

Stopa realnog rasta BDP-a u I kvartalu 2021. godine iznosila je -6,4%.

Saopštenje


.