Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.05.2021
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori April 2021. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za april 2021. godine iznosila je 656,1 eura.
Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 284,5 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 371,6 eura.
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u aprilu 2021. godine, u odnosu na mart 2021. godine, zabilježila je rast od 1,0%.
Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u aprilu 2021. godine u odnosu na mart 2021. godine, zabilježili su rast od 2,2%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na mart 2021. godine, zabilježili rast od 0,1%.
Saopštenje


.