Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

19.05.2021
Cijene stanova u novogradnji I kvartal 2021. godine

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u I kvartalu 2021. godine iznosila je 1 219 eura i veća je za 29,7% u odnosu na I kvartal 2020. godine, dok je za 21,1% veća u odnosu na IV kvartal 2020. godine. Direktan uticaj na prosječnu cijenu kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u I kvartalu 2021. godine ima učešće prosječne cijene m2 stanova koji pripadaju kategoriji solidarne stambene izgradnje, koje je u posmatranom kvartalu bilo značajno manje u odnosu na prethodno posmatrane periode.
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Podgorici u I kvartalu 2021. godine iznosila je 1 196 eura, u primorskom regionu je iznosila 1 383 eura, u središnjem regionu 708 eura, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 849 eura.
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavisi od učešća stanova solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća.
U saopštenju su prikazane prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema sljedećim kategorijama: privredna društva (prosječna tržišna cijena) i solidarna stambena izgradnja. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u I kvartalu 2021. godine iznosila je 1 224 eura, dok je u kategoriji solidarna stambena izgradnja iznosila 714 eura.
Saopštenje


.