Novosti

18.05.2021
Maloljetni učinioci krivičnih djela 2020. godina

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih maloljetnih lica, učinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori, u toku 2020. godine.
Ukupan broj prijavljenih maloljetnih učinilaca krivičnih djela u 2020. godini iznosio je 262.
Optuženih maloljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 106, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 91.
 

Saopštenje


.