Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

17.05.2021
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama I Kvartal 2021. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u prvom kvartalu 2021. godine iznosi 6 326 451 kg i bilježi pad od 7,3% u odnosu na isti kvartal 2020. godine.
Prosječan sadržaj mliječne masti u prvom kvartalu 2021. godine, u odnosu na prvi kvartal 2020. godine bilježi pad od 1,5% dok prosječan sadržaj proteina rast od 0,2%.
U prvom kvartalu 2021. godine u odnosu na isti kvartal 2020. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 4,1%), dok je smanjena proizvodnja pavlake (za 11,3%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 5,8%), kajmaka (za 10,5%) i sira (za 21,1%).

Saopštenje


.