Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

17.05.2021
Klanje stoke i živine u klanicama I Kvartal 2021. godine

U prvom kvartalu 2021. godine bilježi se pad u klanju goveda u klanicama u Crnoj Gori. Zaklano je 7 403 grla goveda odnosno 4,3% manje grla u odnosu na prvi kvartal 2020. godine. Neto težina zaklanih goveda u prvom kvartalu 2021. godine bilježi rast od 2,2%.
Ukupan broj zaklanih ovaca u prvom kvartalu 2021. godine bilježi pad od 12,5% (neto težina pad od 16,9%). Kod ukupnog broja zaklanih svinja bilježi se rast i u broju i u težini u odnosu na isti kvartal 2020. godine, dok kod ukupnog broja zaklane živine bilježi se pad.

Saopštenje


.