Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

10.05.2021
Procjene stanovništva i osnovni demografski pokazatelji 2020. godina

Svrha proizvodnje procjena stanovništva je dobijanje podataka koji su potrebni za analizu prirodnog kretanja stanovništva Crne Gore i opština, nataliteta, fertiliteta i drugih indikatora.
Prema procjenama stanovništva:

  • Sredinom 2020. godine u Crnoj Gori je bilo 621 306 stanovnika;
  • Broj djece (0 do 17 godina) u Crnoj Gori sredinom 2020. godine je 134 363 ili 21,6% od ukupnog broja stanovnika;
  • Radno sposobno stanovništvo ili stanovništvo staro 15 do 64 godine čini 66,3% od ukupnog broja stanovnika što je 412 085 stanovnika;
  • Stanovništvo starosti 65 i više godina čini 15,8% od ukupnog broja stanovnika što je 97 895 stanovnika;
  • U Crnoj Gori na osnovu prirodnog priraštaja na 1 000 stanovnika, broj stanovnika se nije promjenio;
  • Na 1 000 stanovnika godišnje se sklopi 3,3 brakova, što predstavlja stopu nupcijaliteta, dok je stopa divorcijaliteta 1,3;
  • Stopa migracija u Crnoj Gori iznosi 8,0 što znači da je na 1 000 stanovnika 8 lica promijenilo svoje mjesto prebivališta u okviru granica Crne Gore;
  • Očekivano trajanje života na rođenju u 2020. godini je 75,9 godina.

Saopštenje


.