Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.04.2021
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji I Kvartal 2021. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u I kvartalu 2021. godine u odnosu na I kvartal 2020. godine bilježi rast za 11,8%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa I kvartalom 2020. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 3,8%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 13,1%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 42,0%.

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u I kvartalu 2021. godine u odnosu na IV kvartal 2020. godine bilježi rast za 3,0%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa IV kvartalom 2020. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 19,8%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 19,4%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 33,3%.

Saopštenje


.