Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.04.2021
Prosječne zarade (plate) Mart 2021. godine

Prosječna zarada (bruto) u martu 2021. godine u Crnoj Gori iznosila je 785 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 526 eura. Prosječna (neto) zarada u martu 2021. godine u odnosu na februar 2021. godine zabilježila je pad od 0,6%, dok je prosječna (neto) zarada u martu 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 0,4%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u martu 2021. godine u odnosu na februar 2021. godine zabilježile rast od 0,6% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 1,2%.

Saopštenje


.