Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.04.2021
Indeksi potrošačkih cijena Mart 2021. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u martu 2021. godine u odnosu na februar 2021. godine u prosjeku su više za 0,6%. Potrošačke cijene u martu 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 0,8%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: goriva i maziva za motorna vozila; ulja i masti; odjeće; voća; mlijeka, sira i jaja; hljeba i žitarica; usluga smještaja; šećera. Potrošačke cijene u martu 2021. godine u poređenju sa decembrom prethodne godine, u prosjeku su više za 1,4%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u martu 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Prevoz (2,4%); Odjeća i obuća (1,4%); Hrana i bezalkoholna pića (0,8%); Hoteli i restorani (0,6%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,3%); Zdravlje (0,1%); dok je pad cijena zabilježen u grupama: Rekreacija i kultura (-0,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,3%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.