Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

22.03.2021
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Februar 2021. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za februar 2021. godine iznosila je 646,9 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 277,7 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 369,2 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u februaru 2021. godine, u odnosu na januar 2021. godine, zabilježila je rast od 0,6%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u februaru 2021. godine u odnosu na januar 2021. godine, zabilježili su rast od 1,1%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na januar 2021. godine, zabilježili rast od 0,3%.

Saopštenje


.