Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

17.03.2021
Nautički turizam 2020. godina

U 2020. godini u teritorijalno more Crne Gore ušlo je 1 858 stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju, što je za 61,1% manje u odnosu na 2019. godinu. Od toga, 1 469 plovila je doplovilo morem, a 389 su dovezena kopnom.
Prema vrsti stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju, u teritorijalno more Crne Gore najviše je ušlo motornih jahti (45,0%), zatim jahti na jedra (28,8%) i ostalih plovnih objekata (26,2%).
Broj lica koja su prispjela ovim plovilima u 2020. godini iznosio je 7 458, što je za 73,9% manje u odnosu na 2019. godinu. Prema državljanstvu, najveći broj lica prispjelih ovim plovilima je iz Hrvatske (8,2%), Velike Britanije (6,7%), Njemačke (3,4%), SAD (2,5%), Italije (2,1%), Francuske (1,9%), Skandinavskih zemalja (1,7%), Austrije (1,4%), Švajcarske (1,2%), Slovenije (1,1%), Holandije (1,0%), Grčke (0,6%), Albanije (0,3%) i ostalih zemalja (67,9%).

Saopštenje


.