Novosti

17.03.2021
Kružna putovanja stranih brodova 2020. godina

U 2020. godini ostvareno je 9 kružnih putovanja stranih brodova u Crnoj Gori. Na brodovima je bilo 3 007 putnika.
U odnosu na 2019. godinu, broj putovanja manji je za 98,2%, dok je broj putnika manji za 99,5%.
Prema zastavi pod kojom plove, struktura brodova koji su uplovili u teritorijalno more Crne Gore u 2020. godini je sljedeća: Malta (88,9%), Italija (11,1%).

Saopštenje

 


.