Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

08.03.2021
Prosječne zarade (plate) Januar 2021. godine

Prosječna zarada (bruto) u januaru 2021. godine u Crnoj Gori iznosila je 791 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 530 eura. Prosječna (neto) zarada u januaru 2021. godine u odnosu na decembar 2020. godine zabilježila je rast od 0,6%, dok je prosječna (neto) zarada u januaru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,1%.

Ako se ima u vidu da su potroščke cijene u januaru 2021. godine u odnosu na decembar 2020. godine zabilježile rast od 0,3% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,3%.

Saopštenje


.