Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

25.02.2021
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar 2021. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore u januaru 2021. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 128,1 miliona eura, što ukazuje na pad od 24,7% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 25,3 miliona eura, a uvoz 102,8 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 19,0%, a uvoz manji za 25,9%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 24,6% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 22,5%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 8,5 miliona eura (koji čine: Električna energija- 7,7 mil. eura, Kameni ugalj, koks i briketi - 599 hilj. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 22,7 miliona eura (koji čine: Električne mašine, aparati i uređaji - 6,4 mil. eura, Drumska vozila - 5,7 mil. eura i ostalo).
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (6,1 mil. eura), Slovenija (2,8 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (2,0 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (20,5 mil. eura), Kina (13,3 mil. eura) i Njemačka (10,2 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.