Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

24.02.2021
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Januar 2021. godine

U Crnoj Gori u januaru 2021. godine, u kolektivnom smještaju (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 44,4% manje dolazaka turista u odnosu na januar 2020. godine.
Broj ostvarenih noćenja manji je za 45,4% nego u istom mjesecu prošle godine. Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 65,5% ostvarili su strani, a 34,5% noćenja ostvarili su domaći turisti.
U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u januaru 2021. godine najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima (45,3%), planinskim mjestima (31,2%), glavnom gradu (19,9%) i ostalim turističkim mjestima i ostalim mjestima (3,6%).

Saopštenje


.