Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

22.02.2021
Cijene stanova u novogradnji IV kvartal 2020. godine

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u IV kvartalu 2020. godine iznosila je 1 007 eura i manja je za 11,3% u odnosu na IV kvartal 2019. godine, dok je za 15,0% veća u odnosu na III kvartal 2020. godine.
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavisi od učešća stanova solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća.
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Podgorici u IV kvartalu 2020. godine iznosila je 985 eura, u primorskom regionu je iznosila 1 359 eura, u središnjem regionu 635 eura, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 766 eura.
U saopštenju su prikazane prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema sljedećim kategorijama: privredna društva (prosječna tržišna cijena) i solidarna stambena izgradnja. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u IV kvartalu 2020. godine iznosila je 1 160 eura, dok je u kategoriji solidarna stambena izgradnja iznosila 612 eura.

Saopštenje


.