Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

18.02.2021
Indeks prometa u uslugama IV kvartal 2020. godine

Indeks prometa u uslugama u IV kvartalu 2020. godine u odnosu na IV kvartal 2019. godine manji je za 15,6%, dok je u odnosu na III kvartal 2020. godine manji za 1,3%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru G - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u IV kvartalu 2020. godine u odnosu na IV kvartal 2019. godine manji je za 10,7%, dok je u odnosu na III kvartal 2020. godine veći za 0,3%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru H - Saobraćaj i skladištenje u IV kvartalu 2020. godine u odnosu na IV kvartal 2019. godine manji je za 33,1%, dok je u odnosu na III kvartal 2020. godine manji za 5,0%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru I - Usluge smještaja i ishrane u IV kvartalu 2020. godine u odnosu na IV kvartal 2019. godine manji je za 52,8%, dok je u odnosu na III kvartal 2020. godine manji za 55,1%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru J - Informisanje i komunikacije u IV kvartalu 2020. godine u odnosu na IV kvartal 2019. godine manji je za 7,3%, dok je u odnosu na III kvartal 2020. godine veći za 13,9%.

Saopštenje


.