Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.02.2021
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Decembar 2020. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u decembru 2020. godine u odnosu na decembar 2019. godine, bilježi pad od 0,1%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je manja za 1,2%.

Sadržaj mliječne masti u decembru 2020. godine, u odnosu na decembar 2019. godine bilježi pad od 0,8% dok sadržaj proteina pad od 0,2%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti bilježi pad od 0,7%, dok sadržaj proteina pad od 0,9%.

U decembru 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 0,5%) i fermentisanih mliječnih proizvoda (za 2,1%), dok smanjena je proizvodnja pavlake (za 2,9%), kajmaka (za 11,5%) i sira (za 9,4%).

U decembru 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake (za 30,9%), dok je smanjena proizvodnja konzumnog mlijeka (za 5%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 4,8%), kajmaka (za 9,6%), i proizvodnje sira (za 3,6%).

U periodu od januara do decembra 2020. godine ukupno otkupljena količina kravljeg mlijeka iznosi 28 829 392 kg i bilježi se rast od 3,1% u odnosu na isti period 2019. godine.

Saopštenje


.