Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.02.2021
Klanje stoke i živine u klanicama Decembar 2020. godine

U decembru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 10,4% (dok neto težina veća je za 26,3%). Kod ovaca se biljezi pad u ukupnom broju zaklanih grla u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok kod svinja rast. Kod ukupnog broja zaklane živine prisutan je pad.

U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 7,5% (neto težina veća je za 11,1%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca bilježi se pad u odnosu na prethodni mjesec, dok kod ukupnog broja zaklanih svinja bilježi se rast. Kod ukupnog broja zaklane živine biljezi se pad u odnosu na prethodni mjesec.

U periodu od januara do decembra 2020. godine bilježi se pad u klanju goveda. Zaklano je 30 780 goveda odnosno 1,2% manje u odnosu na isti period 2019. godine. Pad u klanju za isti period je prisutan kod ovaca, svinja i živine.

Saopštenje


.