Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

10.02.2021
Predškolsko obrazovanje i vaspitanje 2020/2021. godina

U Crnoj Gori postoje 44 predškolske ustanove, od kojih 21 javna i 23 privatne, sa mrežom od 158 vaspitnih jedinica, u okviru kojih je organizovano 815 vaspitnih grupa.

Ukupan broj upisane djece u predškolskim ustanovama u školskoj 2020/2021. godini iznosio je 21 318. Od ukupnog broja upisane djece djevojčica je 47,7% (10 176), a dječaka 52,3% (11 142). U odnosu na prošlu školsku godinu upisane djece je manje za 7,6%. Od ukupnog broja upisane djece u javnim ustanovama upisano je 97,2%.

Prosječan broj djece po vaspitnoj grupi u javnim predškolskim ustanovama je 28, a u privatnim 9.

Od ukupnog broja zaposlenih u predškolskim ustanovama vaspitači/ce čine 50,5%.

Saopštenje


.