Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.01.2021
Prosječne zarade (plate) Decembar 2020. godine

Prosječna zarada (bruto) u decembru 2020. godine u Crnoj Gori iznosila je 786 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 527 eura. Prosječna (neto) zarada u decembru 2020. godine u odnosu na novembar 2020. godine zabilježila je rast od 0,4%, dok je prosječna (neto) zarada u decembru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,3%.

Na nivou 2020. godine prosječna bruto zarada iznosila je 783 eura dok je prosječna neto zarada iznosila 524 eura. Ako se ima u vidu da su potroščke cijene u 2020. godine u odnosu na 2019. godine zabilježile pad od 0,3% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 2,1%.

Saopštenje


.