Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

18.01.2021
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Novembar 2020. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u novembru 2020. godine u odnosu na novembar 2019. godine, bilježi rast od 3,4%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je manja za 8,3%.
Sadržaj mliječne masti u novembru 2020. godine, u odnosu na novembar 2019. godine bilježi pad od 1,6%, dok sadržaj proteina pad od 0,5%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti bilježi rast od 0,5%, dok sadržaj proteina pad od 0,3%.
U novembru 2020. godine u odnosu na isti period 2019. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 5,9%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 9,4%) i kajmaka (za 10%), dok smanjena je proizvodnja pavlake (za 22,9%) i sira (za 7,4%).
U novembru 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje proizvodnje kajmaka (za 1,1%), dok je smanjena proizvodnja konzumnog mlijeka (za 3,5%), pavlake (za 13,2%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 22,7%) i proizvodnje sira (za 13,7%).
U periodu od januara do novembra 2020. godine ukupno otkupljena količina kravljeg mlijeka iznosi 26 606 083 kg i bilježi se rast od 3,4% u odnosu na isti period 2019. godine.

Saopštenje


.