Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.12.2020
Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore III kvartal 2020. godine

Saopštenjem su predstavljeni rezultati preliminarnog obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (QBDP), u tekućim i stalnim cijenama, primjenom potrošne metode za III kvartal 2020. godine.
Bruto domaći proizvod Crne Gore u III kvartalu 2020. godine iznosio je 1 213,4 miliona eura, dok je u istom periodu prošle godine iznosio 1 646,5 miliona eura.
Stopa realnog rasta BDP-a u III kvartalu 2020. godine iznosila je -26,9%.

Saopštenje


.