Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.12.2020
Prosječne zarade (plate) Novembar 2020. godine

Prosječna zarada (bruto) u novembru 2020. godine u Crnoj Gori iznosila je 784 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 525 eura. Prosječna (neto) zarada u novembru 2020. godine u odnosu na oktobar 2020. godine ostala je na istom nivou, dok je prosječna (neto) zarada u novembru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,4%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u novembru 2020. godine u odnosu na oktobar 2020. godine zabilježile pad od 0,3% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,3%. 

Saopštenje


.