Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.12.2020
Socijalna zaštita u Crnoj Gori 2017 - 2018. godina (ESSPROS metodologija)

Za ukupne troškove socijalne zaštite, u 2018. godini, izdvojeno je 775 736 640 eura što je povećanje za 1,8% u odnosu na 2017. godinu. Ukupni troškovi socijalne zaštite zabilježili su rast usljed povećanja ukupnih troškova za socijalne naknade u funkcijama bolest/zdravstvena zaštita, starost, nezaposlenost i socijalna isključenost koja nije drugdje klasifikovana. Ukupni troškovi za socijalne naknade u 2018. godini predstavljali su 97,0% od ukupnih troškova za socijalnu zaštitu, što je na približno istom nivou kao u prethodnoj godini. Prema funkcijama socijalne zaštite, u 2018. godini, najveći udio u ukupnim troškovima za naknade socijalne zaštite odnosio se na troškove za funkciju starost 300 108 501 eura odnosno 39,9%, dok funkcija bolest/zdravstvena zaštita 222 727 721 eura odnosno 29,6%. Treća grupa po visini troškova je funkcija naslednici, koja je iznosila 90 631 927 eura odnosno 12,0%, nakon čega slijede funkcije invaliditet i porodica / djeca. U poređenju sa prethodnom godinom, u 2018. godini rast troškova u ukupnim troškovima za naknade socijalne zaštite zabilježen je kod funkcija bolest/zdravstvena zaštita (za 2,0 procentna poena), starost (za 0,8 procentnih poena), socijalna isključenost koja nije drugdje klasifikovana (za 0,3 procentna poena) i funkcija nezaposlenost (za 0,1 procentni poen). S druge strane, troškovi za funkciju porodica/djeca su se smanjili (za 3,3 procentna poena), dok su za funkcije invaliditet i naslednici ostali na istom nivou. (Tabela 1). Udio troškova socijalne zaštite u bruto domaćem proizvodu Crne Gore u 2018. godini iznosio je 16,6%, što je smanjenje za 1,1 procentni poen u odnosu na 2017. godinu. Uprkos nominalnom rastu ukupnih troškova socijalne zaštite u 2018. godini, udio troškova socijalne zaštite u bruto domaćem proizvodu Crne Gore u 2018. godini zabilježio je pad, usled nominalnog rasta bruto domaćeg proizvoda u 2018. godini za 8,5%.(Tabela 2).
U svima funkcijama socijalne zaštite u Crnoj Gori, isključujući funkciju bolest/zdravstvena zaštita, novčane naknade predstavljaju najveći udio svih naknada. (Tabela 3).
Najveći udio socijalnih naknada koje se dodjeljuju bez provjere materijalnog stanja u 2017. i u 2018. godini se odnosio na funkcije bolest/zdravstvena zaštita, invaliditet i nezaposlenost. (Tabela 4).

Saopštenje


.