Novosti

28.12.2020
Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege i dodatka za djecu u 2019. godini

Osnovna materijalna davanja u socijalnoj zaštiti obuhvaćena ovim saopštenjem su: materijalno obezbjeđenje porodice, lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć i dodatak za djecu.
Mjesečni prosjek korisnika materijalnih davanja socijalne zaštite za 2019. godinu prema vrsti davanja iznosio je:
• materijalno obezbjeđenje koristilo je 8 777 porodica i 29 470 članova porodica;
• pravo na ličnu invalidninu imalo je 2 608 lica;
• pravo na njegu i pomoć ostvarilo je 17 573 lica;
• dodatak za djecu koristilo je 7 358 nosilaca prava na dodatak za djecu i 14 427 djece koja su koristila ovo pravo.

Saopštenje


.