Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

21.12.2020
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Novembar 2020. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za novembar 2020. godine iznosila je 641,8 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 274,5 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 367,3 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u novembru 2020. godine, u odnosu na oktobar 2020. godine, zabilježila je pad od 0,4%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u novembru 2020. godine u odnosu na oktobar 2020. godine, zabilježili su pad od 0,6%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge,u odnosu na oktobar 2020. godine, zabilježili pad od 0,3%.

Saopštenje


.