Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.12.2020
Obavještenje

Zbog epidemiološke situacije izazvane pandemijom COVID-19, a koja je bitno ograničila kapacitete Uprave za statistiku u Odsjeku makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa, odlaže se objavljivanje saopštenja Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za treći kvartal tekuće godine.

O novom datumu objavljivanja saopštenja ćemo Vas blagovremeno informisati, nakon završene ekspertske misije sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, koja je u toku.


.