Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.12.2020
Indeksi potrošačkih cijena Novembar 2020. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u novembru 2020. godine u odnosu na oktobar 2020. godine u prosjeku su niže za 0,3%. Potrošačke cijene u novembru 2020. godine u odnosu na novembar 2019. godine, u prosjeku su niže za 1,0%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: cipela i ostale obuće; povrća; snabdijevanja vodom; voća; goriva i maziva za motorna vozila; odjeće; usluga smještaja. Potrošačke cijene u periodu januar - novembar 2020. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su niže za 0,2%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u novembru 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je pad cijena u grupama: Odjeća i obuća (-1,2%); Hoteli i restorani (-0,5%); Prevoz (-0,3%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,2%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,2%), Rekreacija i kultura (-0,1%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.