Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

15.06.2020
Klanje stoke i živine u klanicama April 2020. godine

U aprilu 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 1,8% (neto težina veća za 4,2%). Kod ovaca i svinja bilježi se pad u ukupnom broju u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Kod ukupnog broja zaklane živine prisutan je pad.
 
U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 19,4% (neto težina manja za 17,9%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca i svinja bilježi se rast u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine manji je za 6,3% (neto težina manja za 6,4%).

U periodu od januara do aprila 2020. godine bilježi se rast u klanju goveda. Zaklano je 10 032 goveda odnosno 13,7% više u odnosu na isti period 2019. godine. Rast u klanju za isti period je prisutan kod ovaca i živine, dok je kod svinja zabilježen pad. 

Saopštenje


.