Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori
U skladu sa evropskim standardima, Zavod za statistiku Crne Gore – MONSTAT je pripremio publikaciju „Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2015.godini".
Žene i muškarci u Crnoj Gori
Ovom publikacijom ilustruju se važne razlike između žena i muškaraca, kako u ekonomskom tako i u drugim sferama života.
Najčešće korišćeni statistički podaci
Publikacija prikazuje statističke podake u vremenskoj seriji od 10 godina za period 2006-2015. godina.
Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza
Publikacija sadrži godišnje podatke o razvoju i stanju prevoznih sredstava, poslovnih subjekata koji se bave prevozom, kao i podatke o prometu poštanskim, kurirskim i telekomunikacionim uslugama.
Crna Gora u brojkama 2017
U brošuri su objavljeni podaci informativne prirode koji predstavljaju rezime teritorijalnog, demografskog, ekonomskog i društvenog portreta Crne Gore.
Statistički godišnjak 2017. godine
Istraživanja iz svih oblasti društvenog i ekonomskog života Crne Gore
Mjesečni statistički pregled 2018
Istraživanja iz svih oblasti društvenog i ekonomskog života Crne Gore