Novosti

30.03.2021
Broj i struktura poslovnih subjekata u Crnoj Gori 2020. godina

Broj poslovnih subjekata u Crnoj Gori u 2020. godini iznosio je 37 255, što u odnosu na 2019. godinu kada ih je bilo 34 707, izraženo u procentima, predstavlja povećanje od 7,3%.

Najveći broj aktivnih poslovnih subjekata u 2020. godini je u Podgorici 13 419 što predstavlja 36,2% od ukupnog broja, a najmanji je u opštini Petnjica 30, odnosno 0,1% od ukupnog broja.

Najveći rast broja aktivnih poslovnih subjekata zabilježen je u Podgorici, sa 12 565 u 2019. na 13 419 u 2020. godini. Najmanji rast aktivnih poslovnih subjekata zabilježen je u Plužinama sa 31 u 2019. na 32 u 2020. godini.

Saopštenje


.