Statistical yearbook 2011

Statistical yearbook 2011 - entire content                                                                           6.2 MB          3.1 MB

 


 Poglavlja / Chapters                                                                                   PDF           XLS

1  Geografski pregled / Geography (64 KB)  (91 KB)

2  Klima i životna sredina / Climate and environment (94 KB)  (129 KB)

3  Društveno i političko uređenje / Social and political system (63 KB)  (30 KB)

4  Stanovništvo / Population (193 KB)    (200 KB)

5  Zaposlenost i zarade / Employment and earnings (140 KB)    (117 KB)

6  Bruto domaći proizvod / Gross domestic product (81 KB)  (29 KB)

7  Potrošnja stanovništva / Household consumption (59 KB)  (25 KB)

8  Investicije / Investments (120 KB)  (36 KB)

9  Cijene / Prices (76 KB  (21 KB)

10  Poljoprivreda / Agriculture (184 KB)  (283 KB)

11  Šumarstvo / Forestry (87 KB)   (101 KB)

12  Industrija / Industry (103 KB)  (37 KB)

13  Građevinarstvo / Construction (118 KB  (56 KB)

14  Spoljna trgovina / External trade (130 KB)  (59 KB)

15  Unutrašnja trgovina / Domestic trade (70 KB)  (39 KB)

16  Ugostiteljstvo / Catering (55 KB  (33 KB)

17  Turizam / Tourism (61 KB)   (56 KB)

18  Saobraćaj, skladištenje i veze / Transport, storage and communications (115 KB)  (173 KB)

19  Obrazovanje / Education (195 KB)  (125 KB)

20  Nauka / Science (51 KB)  (10 KB)

21  Kultura i sport / Culture and sport (88 KB  (79 KB)

22  Zdravstvo / Health (81 KB)  (84 KB)

23  Socijalno osiguranje / Social insurance (30 KB)  (8 KB)

24  Socijalna zaštita / Social welfare (55 KB)  (43 KB)

25  Pravosuđe / Judiciary (136 KB  (119 KB)

26  Pregled po opštinama / Review by municipalities (681 KB  (634 KB)

27  Međunarodni pregled / International review (186 KB  (135 KB)

 

 

 

.