Sitemap

 • KLASIFIKACIJE
 • INDEX A-Z
 • Kontakt
 • Linkovi
 • Mapa sajta
 • Pomoć
 • Pretraživanje
 • Anketa o zadovoljstvu
 • Baza podataka
 • Novosti
 • Zanimljiva statistika
 • Popis 2011
 • NUTS klasifikacija
 • Standardna Klasifikacija Zanimanja
 • Anketa o zadovoljstvu
 • Informaciono-komunikaciona tehnologija
 • Ekonomski računi u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini
 • Analitičke kartice i putni nalozi
 • Kružna putovanja stranih brodova
 • Nautički turizam
 • Klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni
 • Klasifikacija funkcija države
 • Statistička klasifikacija otpada
 • PRODCOM Lista 2011
 • Carinska tarifa -CN
 • METAPODACI
 • Kontakt sa NVO
 • Javne nabavke
 • Struktura prihoda i rashoda poslovanja privrednih subjekata i preduzetnika (SPIR)
 • Nacionalna klasifikacija obrazovanja
 • Zavod za statistiku naučno-istraživačka institucija
 • Strategija upravljanja kvalitetom
 • Vodič za implementaciju Strategije kvaliteta
 • Izvještaji o kvalitetu
 • Deklaracija o posvećenosti povjerenju u zvaničnu statistiku
 • Slobodan pristup informacijama
 • Plan integriteta
 • Politika kvaliteta
 • Deklaracija kvaliteta
 • Istraživanje o zadovoljstvu korisnika
 •  

  .