Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Nacionalni računi
Statistički pojam: Autput

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci

Definicija pojma: Autput se sastoji od proizvoda (robe i usluga) stvorenih u toku obračunskog perioda. To je rezultat proizvodnje. Autput obuhvata i sledece posebne slučajeve:
- robu i usluge kojom jedan pogon snadbijeva drugi pogon koji pripada istoj institucionalnoj jedinici i
- robu koju pogon proizvede i zadrži u zalihama na kraju perioda u kojoj je proizvedena, bez obzira na njenu buducu upotrebu.
Roba i usluge koji su proizvedeni kao autput mogu se upotrebiti na nekoliko različitih načina: mogu se prodati, razmijeniti, upotrebiti za placanje u naturi, dodati zalihama proizvodjača, isporučiti drugom pogonu istog preduzeca, ostaviti za sopstvenu finalnu potrošnju ili sopstvene bruto investicije u osnovna sredstva, isporučiti besplatno ili prodati po cijenama koje nisu ekonomski značajne drugoj institucionalnoj jedinici.
U nacionalnim računima razlikuju se tri vrste autputa:
- tržišni autput,
- autput proizveden za sopstvenu finalnu upotrebu i
- ostali netržišni autput.
Prevod naziva pojma na
         engleski jezik:
Output
Oblast: Nacionalni računi
Statistička verzija pojma: Nacionalni računi (godišnji i kvartalni)
Datum od kada pojam važi:
Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek makro - ekonomskih statistika i nacionalnih računa
Nasledna definicija:
Porijeklo pojma:
Skraćenica / akronim:
Bliski pojmovi:

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.


 

 

.