Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Nacionalni računi
Statistički pojam: Agregati

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci

Definicija pojma: Agregati su sumarni indikatori i ključne veličine za makro-ekonomske analize i poredenja u vremenu i prostoru. Agregati su veličine koje mjere rezultate ukupne ekonomije posmatrane sa različitih stanovišta.
Cilj nacionalnih računa je da pruže uprošćenu, ali kompletnu i detaljnu sliku kompleksne ekonomije, tako da obračunavanje agregata nije jedina niti glavna namjena nacionalnih računa. Ipak, sumarni podaci su veoma značajni.
Neki agregati se mogu dobiti direktno kao ukupan zbir pojedinih transakcija (odnosno predstavljaju pozicije u računima za ukupnu ekonomiju). Takvi agregati su: finalna potrošnja, bruto investicije u osnovna sredstva itd. Ostali agregati predstavljaju bilansne stavke (salda u bruto ili neto izrazu) računa za ukupnu ekonomiju. Takav agregat je bruto domaći proizvod.
Prevod naziva pojma na
         engleski jezik:
Aggregates
Oblast: Nacionalni računi
Statistička verzija pojma: Nacionalni računi (godišnji i kvartalni)
Datum od kada pojam važi:
Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek makro - ekonomskih statistika i nacionalnih računa
Nasledna definicija:
Porijeklo pojma:
Skraćenica / akronim:
Bliski pojmovi:

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.


 

 

.