Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Godisnji izvjestaj o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

METAPODACI
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Fond penzijskog i invalidskog osiguranja
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek za statistiku i analize
1.5. Adresa kontakta: Bulevar Ivana Crnojevica br.64

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
28. februara za prethodnu godinu
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
31.mart za prethodnu godinu
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Statisticko pracenje i analiza kretanja broja korisnika prava iz PIO, po raznim kriterijumima, te veci stepen koordinacije i funkcionisanja institucija sistema.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Socijalna zaštita
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Nije relevantno
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Penzioneri koje fond PIO isplacuje u Crnoj Gori i u inostranstvu
3.5. Statistička jedinica: Penzioneri
3.6. Statistička populacija: Penzioneri i ostali korisnici prava iz PIO
3.7. Referentna oblast: Opštine,država
3.8. Vremenska pokrivenost: 2009.godina
3.9. Osnovni (bazni) period: Prethodna godina

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Broj lica

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Kalendarska godina

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakon o zvanicnoj statistici; Godišnji plan zvanicne statistike
6.2. Dijeljenje podataka: Monstat

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Zakon o zaštiti podataka imovine i licnosti, Zakon o zvanicnoj statistici
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Clan 54.Zakona o statistici i statistickom sistemu

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
www.monstat.org
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
www.monstat.org
8.3. Korisnički pristup: www.fondpio.me

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Godina

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: http://www.fondpio.me/indexs/finansije.html
10.2. Publikacije: Nije relevantno
10.3. Onlajn baza podataka: http://www.fondpio.me/indexs/finansije.html
10.4. Pristup mikro-podacima: Nije relevantno
10.5. Drugo:

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Nije relevantno

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Nije relevantno
11.2. Procjena kvaliteta: Nije relevantno

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Medunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave -Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti -istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Ne mjeri se
12.3. Potpunost podataka: Nije relevantno

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Nije relevantno
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: 31.marta za prethodnu godinu
14.2. Tačnost: Nije relevantno

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Nije relevantno
15.2. Vremenska uporedivost: Nije relevantno

15.3. Domen usklađenosti: Ne postoji slicno istražinanje sa kojim bi se moglo vršiti poredenje
15.4. Interna usklađenost: Nije relevantno

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Nije relevantno
17.2. Praksa revizije: Nije relevantno

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Administrativna evidencija
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Godišnja
18.3. Prikupljanje podataka: Administrativni izvor
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

 

.