Pretraživanje

HOME

O NAMA

Nadležnost Zavoda za statistiku

Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike

Pricipi zvanične statistike

Povjerljivost podataka

Strategija razvoja statistike

Program rada

Godišnji plan zvanične statistike

Program zvanične statistike

Godišnji izvještaji o radu

Kalendar objavljivanja podataka

Organizaciona struktura

SAVJET STATISTIČKOG SISTEMA

Medjunarodna saradnja

DOMENI

Nacionalni računi

Agregati nacionalnih računa

Godišnji bruto domaci proizvod

Kvartalni bruto domaći proizvod

Tržište rada

Anketa o radnoj snazi

Zaposlenost iz administrativnih izvora

Zarade

Cijene

Indeks potrošačkih cijena (CPI)

Indeks proizvođačkih cijena

Indeks uvoznih cijena

Indeks izvoznih cijena

Ostale cijene

Minimalna potrošačka korpa

Spoljna trgovina

Kratkoročni indikatori

Industrija

Građevinarstvo

Saobraćaj

Statistika ugostiteljstva

Unutrašnja trgovina

Energetika

Bilans električne energije

Bilans uglja

Bilans tečnih goriva

Turizam

Dolasci i noćenja

Smještaj

Satelitski računi u turizmu

Demografija

Procjene stanovništva

Rođeni

Umrli

Sklopljeni i razvedeni brakovi

Osnovni demografski pokazatelji

Migracije

Projekcije stanovništva

Gender statistika

Popisi

Popis stanovništva 2003.

Popis poljoprivrede 2010.

Poljoprivreda i ribarstvo

Proizvodna statistika

Stočna proizvodnja

Biljna proizvodnja

Cijene u poljoprivredi

Šumarstvo i životna sredina

Šumarstvo

Životna sredina

Strukturna biznis statistika i statistika stranih filijala

Ukupni rezultati

Rezultati po djelatnostima

Rezultati po veličini preduzeća

Anketa o potrosnji domacinstava

Potrošnja domaćinstava

Linija siromaštva

Statistika obrazovanja,istraživanja i razvoja,kulture, pravosuđa i uprave

Obrazovanje i nauka

Školstvo

Nauka

Kultura i umjetnost

Socijalna zaštita

Centri za socijalni rad

Ustanove socijalne zaštite

Korisnici socijalne zaštite

Pravosuđe

Sudstvo

Učinioci krivičnih djela

Paritet kupovne moći

Hrana, duvan i piće

Lični izgled

Kuća i bašta

Prevoz, restorani i hoteli

Usluge

Zdravlje

Građevinarstvo

Oprema

Registri

Biznis registar

Registar prostornih jedinica

PUBLIKACIJE

Statistički godišnjak

Mjesečni statistički pregled

Crna Gora u brojkama

KLASIFIKACIJE

Spisak opština

Spisak naselja

Klasifikacija djelatnosti

Klasifikacija spoljne trgovine

Klasifikacija krivičnih djela

Međunarodne klasifikacije

INDEX A-Z

KontaktPomoć

Pretraživanje

Anketa o zadovoljstvu

DevInfo

Novosti

Predškolsko obrazovanje

Osnovno obrazovanje

Srednje obrazovanje

Visoko obrazovanje

Maloljetni korisnici socijalne zaštite

Punoljetni korisnici socijalne zaštite

Maloljetni učinioci krivičnih djela

Punoljetni učinioci krivičnih djela

Anketa

Ribarstvo

Godišnja saopštenja spoljne trgovine

Saopštenja BDP-a

Metodologije-Građevinarstvo

Saopštenja-Građevinarstvo

Saopštenja za Indeks potrošačkih cijena (CPI)

Cijene roba i usluga više za 0,4%

Godišnji podaci

Mjesečni podaci

Mjesečna saopštenja spoljne trgovine

Obrasci

Saopštenja za šumarstvo

Indeks proizvođačkih cijena - podaci

Saopštenja - Osnovni demografski pokazatelji

Saopštenja - industrija

Saopštenja - industrija 2010

Saopštenja - industrija 2009

Saopštenja-industrija 2008

Minimalna potrošačka korpa - Godina 2010

Minimalna potrošačka korpa - Saopštenje April 2010

Minimalna potrošačka korpa - Saopštenje Mart 2010

Minimalna potrošačka korpa - Saopštenje za Januar 2010

Saopštenja - Anketa o radnoj snazi

Saopštenja - zarade

Saopštenja - zarade 2010.

Saopštenja - zarade 2009.

Saopštenja - zarade 2008.

Saopštenja - Potrošnja domaćinstava

Saopštenja - linija siromaštva

Osnovno obrazovanje-podaci

Srednje obrazovanje-podaci

Visoko obrazovanje - podaci

Kultura i umjetnost - podaci

Građevinarstvo-podaci

Metodologija za nacionalne račune

Indeks potrošačkih cijena (CPI) - podaci

Cijene roba i usluga niže za 0,3%

Cijene roba i usluga više za 0,1%

Cijene roba i usluga više za 0,1%

Unutrašnja trgovina-obrasci

Statistika zivotne sredine - metodologija

Anketa o radnoj snazi-obrasci

Saobraćaj-obrasci

Sklopljeni i razvedeni brakovi-obrasci

Baza RAE populacije u Crnoj Gori

Demografski trendovi i projekcije u Crnoj Gori

Crna Gora u brojkama-arhiva

Žene i muškarci u Crnoj Gori

Žene i muškarci u Crnoj Gori-arhiva

Zarade u Crnoj Gori

Statistički godišnjak 2009

Statistički godišnjak - arhiva

Mjesečni statistički pregled-2010

Mjesečni statistički pregled-arhiva

Mjesečni statistički pregled-2009

Mjesečni statistički pregled-2008

Popis stanovništva 2003 - saopštenja

Popis stanovništva 2003 - publikacije

Biljna proizvodnja-obrasci

Stočna proizvodnja-obrasci

Građevinarstvo-obrasci

Minimalna potrošačka korpa - Saopštenje Maj 2010

Misije procjene

Investicije

Saopštenje - zarade jun 2010.

Saopštenje - industrija jun 2010

Minimalna potrošačka korpa - Saopštenje Jun 2010

Popis poljoprivrede - Saopštenja

download.bd

Dolasci i noćenja - Tabele

Dolasci i noćenja - Mjesečni izvještaji

Minimalna potrošačka korpa - Saopštenje jul 2010

Minimalna potrošačka korpa - Saopštenje avgust 2010

Ugostiteljstvo - Obrasci

Unutrašnja trgovina - Podaci

Građevinarstvo - Saopštenja

Kvartalni podaci u građevinarstvu u 2010. godini

Kvartalni podaci u građevinarstvu u 2009. godini

Kvartalni podaci u građevinarstvu u 2008. godini

Obrasci za uvozne cijene

Obrasci za izvozne cijene

Obrasci po oblastima

Biljna proizvodnja-podaci

Obrasci za Popis poljoprivrede

Metodološka uputstva

Zanimljiva statistika

Spoljnotrgovinska razmjena, preliminarni podaci za januar-avgust 2010

Minimalna potrošačka korpa - Saopštenje Septembar 2010

Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Maj 2010.

Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Jun 2010.

Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Jul 2010.

Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Avgust 2010.

Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Septembar 2010.

Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Metodologija

Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Obrasci

Šumarstvo - Obrasci

Stočna proizvodnja - podaci

Ribarstvo - Podaci

Ribarstvo - Obrasci

Indeks izvoznih cijena - Saopštenja

Saopštenja - Indeks izvoznih cijena 2010

Saopštenja - Indeks izvoznih cijena 2009

Saopštenja - Indeks uvoznih cijena 2010

Saopštenje iz demografije za 2009. godinu

Saopštenje iz demografije za 2008. godinu

Procjene stanovništva - Podaci

Rođeni - Podaci

Rođeni u 2009. godini

Rođeni u 2008. godini

Rođeni u 2007. godini

Rođeni u 2006. godini

Rođeni u 2005. godini

Rođeni - Metodologija

Rođeni - Obrasci

Umrli - Podaci

Umrli u 2009. godini

Umrli u 2008. godini

Umrli u 2007. godini

Umrli u 2006. godini

Umrli u 2005. godini

Umrli - Metodologija

Umrli - Obrasci

Sklopljeni i razvedeni brakovi - podaci

Sklopljeni i razvedeni brakovi u 2009. godini

Sklopljeni i razvedeni brakovi u 2008. godini

Sklopljeni i razvedeni brakovi u 2007. godini

Sklopljeni i razvedeni brakovi u 2006. godini

Sklopljeni i razvedeni brakovi u 2005.

Sklopljeni i razvedeni brakovi - Metodologija

Sklopljeni i razvedeni brakovi - Obrasci

Osnovni demografski pokazatelji - Metodologija

Osnovni demografski pokazatelji - Podaci

Opšti pregled kretanja stanovništva

Prirodni priraštaj

Stope fertiliteta (opšta, specifične i ukupna)

Stope mortaliteta

Stope rađanja, umiranja i brakova

Migracije - Podaci

Indeks proizvođačkih cijena - Saopštenja

Saopštenja - Indeks proizvođačkih cijena 2010

Saopštenja - Indeks proizvođačkih cijena 2009

Saopštenja - Indeks proizvođačkih cijena 2008

Medijska kampanja

Šumarstvo - Podaci

Press clipping

Procijenjeni broj stanovnika u 2009. godini

Procijenjeni broj stanovnika u 2008. godini

Procijenjeni broj stanovnika u 2007. godini

Procijenjeni broj stanovnika u 2006. godini

Procijenjeni broj stanovnika u 2005. godini

Saopštenja - Indeks potrošačkih cijena

Saopštenja - Saobraćaj 2010.godina

Saopštenja za indeks potrošačkih cijena (CPI)

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011.godini

Važna dokumenta

Obrasci za popis stanovništva 2011.

Metodologija za Popis stanovništva 2011.

Međunarodna saradnja

Javna kampanja

Probni Popis stanovništva

Obrasci za probni popis stanovništva

Međunarodna dokumenta

Peer assesment misija

Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Oktobar 2010.

Minimalna potrošačka korpa - Saopštenje Oktobar 2010

Spoljnotrgovinska razmjena, preliminarni podaci za januar-oktobar 2010

Statistički godišnjak 2010

Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Novembar 2010.

Minimalna potrošačka korpa - Saopštenje Novembar 2010

Crna Gora u brojkama - Arhiva

Spoljnotrgovinska razmjena, preliminarni podaci za januar-novembar 2010.godine

Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Decembar 2010

Minimalna potrošačka korpa - Saopštenje Decembar 2010

Popis 2011

Spoljnotrgovinska razmjena, preliminarni podaci za januar-decembar 2010.godine

Mjesečni statistički pregled - 2011

Analiza poslovanja preduzeća u Crnoj Gori

Obrasci SBS

Saopštenja - industrija 2011

Saopštenja - Indeks proizvođačkih cijena 2011

Saopštenja za Indeks potrošačkih cijena (CPI)

Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Januar 2011

Saopštenja - zarade 2011.

Minimalna potrošačka korpa - Saopštenja

Minimalna potrošačka korpa - Godina 2011

Minimalna potrošačka korpa - Saopštenje Januar 2011

Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP)

Saopštenja - Harmonizovani indeks potrošačkih cijena

Saopštenja - Harmonizovani indeks potrošačkih cijena

Saopštenja - Spoljna trgovina

Mjesečna saopštenja spoljne trgovine

Spoljnotrgovinska razmjena, preliminarni podaci za januar 2011.godine

Saopštenja - Šumarstvo

Saopštenja - Šumarstvo 2011

Mjesečna saopštenja - Saobraćaj

Mjesečna saopštenja - Saobraćaj 2011

Saopštenja SBS

Saopštenja-turizam

Turizam-saopštenja 2011.

Turizam-tabele

Tabele turizam 2011.

Unutrašnja trgovina - mjesečna saopštenja 2011 godina

Saopštenja - Indeks izvoznih cijena 2011.

Saopštenja - Indeks uvoznih cijena

Saopštenja - Indeks uvoznih cijena 2011.

Saopštenja - Ugostiteljstvo

Odabrani instruktori i popisivači po opštinama

Odabrani instruktori po opštinama

Odabrani popisivači po opštinama

Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Februar 2011.

Minimalna potrošačka korpa - Saopštenje Februar 2011

Publikacije-Popis poljoprivrede 2010.

Obavještenje za instruktore i popisivače

Spoljnotrgovinska razmjena, preliminarni podaci za januar-februar 2011.godine

video

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA - MART 2011

Spoljnotrgovinska razmjena, preliminarni podaci za januar-mart 2011. godine

Minimalna potrošačka korpa - Saopštenje Mart 2011

Saopštenja - Popis stanovništva 2011

Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje April 2011

Minimalna potrošačka korpa - Saopštenje April 2011

Spoljnotrgovinska razmjena, preliminarni podaci za januar-april 2011. godine

Nauka - Obrasci

Anketa o potrošnji domaćinstava - Obrasci

Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Maj 2011

Minimalna potrošačka korpa - Saopštenje Maj 2011

Spoljnotrgovinska razmjena, preliminarni podaci za januar-maj 2011.godine

Nacionalni računi - Obrasci

ESDS – Evropski statistički podaci

Upustvo o postupku izbora predstavnika NVO

test

Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Jun 2011

Minimalna potrošačka korpa - Saopštenje Jun 2011

Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore januar-jun 2011.godine

Unutrašnja trgovina - godišnja saopštenja

Unutrašnja trgovina - saopštenja

Građevinska aktivnost u Crnoj Gori u 2011. godini

Cijene stanova novogradnje u 2011.godini

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA - JUL 2011.

Prosječna zarada- jul 2011.

Minimalna potrošacka korpa u Crnoj Gori - jul 2011.

NUTS klasifikacija

Klasifikacija djelatnosti - dokumenta

SAOBRAĆAJ I VEZE U CRNOJ GORI 2005-2010

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA - AVGUST 2011.

Mirror analiza spoljnotrgovinske razmjene Crne Gore

Standardna klasifikacija zanimanja

Standardna Klasifikacija Zanimanja-korespondentne tabele veza

ENERGETSKI BILANSI, 2006-2010

Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore januar-avgust 2011.godine

Eurostat

Mjesečni statistički pregled -Septembar 2011

Mjesečni statistički pregled - Avgust 2011

Mjesečni statistički pregled - Jul 2011

Mjesečni statistički pregled - Jun 2011

Mjesečni statistički pregled - Maj 2011

Mjesečni statistički pregled - April 2011

Mjesečni statistički pregled - Mart 2011

Mjesečni statistički pregled - Februar 2011

Mjesečni statistički pregled - Januar 2011

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA - Septembar 2011.

Osnovno obrazovanje - Saopštenja 2010/2011

Predškolsko obrazovanje - Saopštenja

Srednje obrazovanje - Saopštenja 2010/2011

Visoko obrazovanje -Saopštenja

Učinioci krivičnih djela - Saopštenja

Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore januar-septembar 2011.godine

Mjesečni statistički pregled - Oktobar 2011

Smještaj - Podaci 2011

Smještaj - Podaci

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA - Oktobar 2011

Mjesečni statistički pregled - Novembar 2011

Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore januar-oktobar 2011.godine

Anketa o radnoj snazi - Metodologija

Statistički godišnjak 2011

Saobracaj - Oktobar2011

Informaciono-komunikaciona tehnologija

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA - Novembar 2011

Informaciono-komunikaciona tehnologija - Saopštenja

Građevinska aktivnost

Cijena stanova u novogradnji

Građevinske dozvole

Građevinski radovi

Potrošnja građevinskog i pogonskog materijala

Porušene zgrade sa stanovima

Saopštenja - Kvartalno istraživanje gradjevinastva

Saopštenja - Kvartalno istraživanje gradjevinastva 2008

Saopštenja - Kvartalno istrazivanje o cijenama stanova u novogradnji

Saopštenja - Kvartalno istrazivanje o cijenama stanova novogradnje 2010

Obrasci - Godišnje istraživanje o gradjevinskim radovima

Podaci - Godišnje istraživanje o građevinskim radovima

Mjesečni statistički pregled - Decembar 2011

MMF i GDDS

Saobraćaj - Novembar 2011

Trgovina na malo

Trgovina na veliko

Trgovina na veliko i malo motornim vozilima i motociklima - mjesečni podaci

Trgovina na malo - Mjesečni podaci

Trgovina na malo - Godišnji podaci

Drumski saobraćaj

Prevoz robe i putnika

Prevoz robe i putnika-kvartalni podaci

Prevoz robe i putnika-mjesečna saopštenja

Prevoz robe i putnika - Godišnji podaci

Prevoz robe i putnika - Godišnji podaci

Lokalni saobraćaj

Lokalni saobraćaj - kvartalni podaci

Lokalni saobraćaj - mjesečna saopštenja

Lokalni saobraćaj - godišnji podaci

Saobraćajne nezgode

Saobraćajne nezgode-kvartalni podaci

Saobraćajne nezgode-godišnji podaci

Broj registrovanih motornih i priključnih vozila

Registrovana drumska motorna i priključna vozila - kvartalni podaci

Registrovana drumska motorna i priključna vozila - godišnji podaci

Kategorizacija puteva

Željeznički saobraćaj

Prevoz putnika i robe

Prevoz putnika i robe - kvartalni podaci

Prevoz putnika i robe - Saopštenja

Prevoz putnika i robe - Godišnji podaci

Izvještaj o željezničkom saobraćaju

Vazdušni saobraćaj

Promet na aerodromima

Promet na aerodromima - kvartalni podaci

Promet na aerodromima - mjesečna saopštenja

Promet na aerodromima - godišni podaci

Prevoz putnika i robe u vazdušnom saobraćaju

Izvještaj vazdušnog saobraćaja - kvartalni podaci

Izvještaj vazdušnog saobraćaja-godišnji podaci

Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj

Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj-kvartalni podaci

Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj-mjesečna saopštenja

Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj-mjesečni obrasci

Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj-godišnji podaci

Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj-godišnji obrasci

Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj-podaci

Pomorski saobraćaj

Dolasci i odlasci brodova u lukama

Dolasci i odlasci brodova u lukama -kvartalni podaci

Dolasci i odlasci brodova u lukama - mjesečna saopštenja 11

Dolasci i odlasci brodova u lukama -mjesečni obrasci

Dolasci i odlasci brodova u lukama - godišnji podaci

Izvještaj o pretovaru

Izvještaj o pretovaru-kvartalni podaci

Izvještaj o pretovaru-godišnji podaci

Izvještaj o pretovaru-podaci

Izvještaj pomorskog saobraćaja

Izvještaj pomorskog saobraćaja - kvartalni podaci

Izvještaj pomorskog saobraćaja - mjesečna saopštenja 11

Izvještaj pomorskog saobraćaja - godišnji podaci

POPIS 2011- podaci

Podaci na nivou Crne Gore

Podaci na nivou opština - Popis 2011.

Podaci na nivou naselja

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA - Decembar 2011

Statistički godišnjak 2011

Mjesečni statistički pregled - Januar 2012

Mjesečni statistički pregled - 2012

Indeks proizvodnje i prometa u industriji

Industrijska proizvodnja (PRODCOM)

Saopštenja - Harmonizovani indeks potrošačkih cijena

HICP obrasci

Kalendar objavljivanja podataka - Arhiva

Bilans elektricne energije - Podaci

Bilans uglja - Podaci

Bilans naftnih derivata

Bilans naftnih derivata - Podaci

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA - Saopštenja 2012

Šumarstvo - Saopštenja 2012

Indeks proizvođačkih cijena - Saopštenja 2012

Saopštenja - industrija 2012

Spoljna trgovina - Saopštenja 2012

Minimalna potrošačka korpa - Godina 2012

Mjesečni statistički pregled - Februar 2012

Saopštenja - Indeks izvoznih cijena 2012

Indeks izvoznih cijena - podaci

Indeks uvoznih cijena - Saopštenja 2012

Turizam - Saopštenja 2012

Promet na aerodromima - mjesečna saopštenja 2012

Promet na aerodromima - kvartalna saopštenja

Prevoz robe i putnika - mjesečna saopštenja

Prevoz robe i putnika-mjesečna saopštenja 2012

Lokalni saobraćaj - kvartalna saopštenja

Lokalni saobraćaj - mjesečna saopštenja 2012

Dolasci i odlasci brodova u lukama - mjesečna saopštenja

Dolasci i odlasci brodova u lukama - mjesečna saopštenja 2012

Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj-kvartalna saopštenja

Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj-mjesečna saopštenja 2012

Registrovana drumska motorna i priključna vozila - mjesečna saopštenja 2012

Prevoz putnika i robe - mjesečna saopštenja

Prevoz putnika i robe - mjesečna saopštenja 2012

Izvještaj vazdušnog saobraćaja - mjesečna saopštenja 2012

Anketa o zadovoljstvu

Turizam - Tabele Januar 2012

Turizam-tabele 2012

Saopštenja - zarade 2012

Trgovina na malo-Saopštenja 2012

Trgovina na malo-Saopštenja

Nosioci vlasništva nad poslovnim subjektima u Crnoj Gori u 2011. godini, po poluTrgovina na veliko i malo motornim vozilima i motociklima - Saopštenja 2012

Podaci na nivou Crne Gore - Stanovi

Podaci na nivou opština - Stanovi

Podaci na nivou naselja - Stanovi

Kružna putovanja stranih brodova

Kružna putovanja stranih brodova u Crnoj Gori - Podaci

Nautički turizam

Nautički turizam - Podaci

Mjesečni statistički pregled - Mart 2012

test

Saobraćajne nezgode - saopštenja

Turizam - Tabele Februar 2012

IPA nacionalni

IPA višekorisnički

Osnovno obrazovanje - Saopštenja

Osnovno obrazovanje - Saopštenja 2011/2012

Srednje obrazovanje - Saopštenja

Srednje obrazovanje - Saopštenja 2011/2012

Mjesečni statistički pregled - April 2012

Demografija - Tabele

Klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni, pet cifara

Klasifikacija funkcija države

Statistička klasifikacija otpada

PRODCOM Lista 2011

Standardna Međunarodna klasifikacija trgovine, Revizija 4 (2006)

Građevinska aktivnost u Crnoj Gori u 2012. godini

Turizam - Tabele Mart 2012

Cijene stanova novogradnje u 2012.godini

Prvi rezultati - Popis stanovništva 2011

Promet na aerodromima - godišnja saopštenja

Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj-godišnja saopštenja

Saobraćajne nezgode-godišnja saopštenja

Izvještaj vazdušnog saobraćaja-godišnja saopštenja

Prevoz putnika i robe - Godišnja saopštenja

Prevoz robe i putnika - Godišnja saopštenja

Lokalni saobraćaj - godišnja saopštenja

Godišnji izvještaj o pomorskom prevozu - Saopštenja

Izvještaj o pretovaru-godišnja saopštenja

Registrovana drumska motorna i priključna vozila - godišnja saopštenja

Kategorizacija puteva - godišnja saopštenja

Porušene zgrade sa stanovima - Saopštenja

Mjesečni statistički pregled - Maj 2012

Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija, rev.4

Carinska tarifa - CN

Saopštenja - Ugostiteljstvo 2012

Ugostiteljstvo - Saopštenja

Agromonetarna statistika - Saopštenja

Nautički turizam -Saopštenja

Kružna putovanja stranih brodova u Crnoj Gori - Saopštenja

Satelitski računi u turizmu - Saopštenja

IPA višekorisnički 2007

IPA višekorisnički 2008

IPA višekorisnički 2009

Građevinski radovi - Saopštenja

Građevinske dozvole - Saopštenja

Industrijska proizvodnja - Saopštenja

Bilans drvnih goriva

Bilans ogrijevnog drveta - Podaci

Potrošnja građevinskog i pogonskog materijala - Saopštenja

Investicije - Saopštenja

Turizam - Tabele April 2012

Životna sredina - Saopštenja

Biznis registar - Saopštenja

Maloljetni učinioci krivičnih djela - Saopštenja

Punoljetni učinioci krivičnih djela - Saopštenja

Građevinska aktivnost - Godišnji podaci

Građevinska aktivnost - Kvartalni podaci

Građevinska aktivnost - Godišnja saopštenja

Znaci (Simboli) koji se koriste u publikacijama

Cijena stanova u novogradnji - Kvartalni podaci

Cijena stanova novogradnje - Godišnji podaci

Cijena stanova novogradnje - Godišnja saopštenja

Trgovina na malo - Godišnja saopštenja

Trgovina na veliko - godišnja saopštenja

ARS - saopštenja

ARS - saopštenja 2012.

Publikacija ARS 2010. godina

ARS - saopštenja 2011.

ARS - saopštenja 2010.

ARS - saopštenja 2009.

ARS - saopštenja 2008.

ARS - saopštenja 2007.

ARS - saopštenja 2006.

Korisnici materijalnih davanja, socijalne i dječije zaštite - Saopštenja

Slatkovodno ribarstvo

Mjesečni statistički pregled br.6

Paritet kupovne moći - saopštenja

METAPODACI

Statistička istraživanja i popisi

Rečnik pojmova u statistici

Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama

Visoko obrazovanje obrasci

Strukturalna statistika

Statistika voda

Statistika otpada

Statistika voda-saopštenja

Statistika otpada - saopštenja

Statistički registar poljoprivrednih gazdinstava

Agromonetarna statistika - podaci

Mjesečni statistički pregled br. 7

Biljna proizvodnja - saopštenja

Naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne organizacije OBJAVIĆE SE 15.10.2012. godine

Turizam - Tabele Maj 2012.

Turizam - Tabele Jun 2012.

Mjesečni statistički pregled - Avgust 2012.

Popis poljoprivrede 2010

SMIS+

Globalna procjena statističkog sistema - AGA

Lagana procjena – LPR

Proces pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

Izvještaj o realizaciji obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

Izvještaj o napretku

Programi i druge donatorske aktivnosti

EU, Eurostat

Ujedinjene Nacije

UNICEF

UNODC

Svjetska banka

Međunarodni monetarni fond (MMF)

Turizam - Tabele Jul 2012.

Kontakt sa NVO

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011.godini - Publikacije

Mjesečni statistički pregled - Septembar 2012.

Turizam - Tabele Avgust 2012.

Kutak za novinare

Nacionalni računi - Publikacije

Nacionalni računi - Publikacije

Stočna proizvodnja - Metodologije

Agromonetarna statistika - Metodologije

Biljna proizvodnja - Metodologija

Statistika voda - Metodologije

Kutak za novinare - Aktuelnosti

Kutak za novinare - Pres konferencije

Mjesečni statistički pregled - Oktobar 2012

Turizam - Tabele Septembar 2012.

KATALOG PUBLIKACIJA

Publikacije : Nacionalni računi

Publikacije : Tržište rada

Publikacije : Cijene

Publikacije : Spoljna trgovina

Publikacije : Kratkoročni indikatori

Publikacije : Turizam

Publikacije : Demografija

Publikacije : Popisi

Publikacije : Poljoprivreda i ribarstvo

Publikacije : Šumarstvo i životna sredina

Publikacije : Strukturalna biznis statistika

Publikacije : Anketa o potrošnji domaćinstava

Publikacije : Minimalna potrošačka korpa

Publikacije : Linija siromaštva

Publikacije : Obrazovanje i nauka

Publikacije : Kultura i umjetnost

Publikacije : Socijalna zaštita

Publikacije : Pravosuđe

Publikacije : Paritet kupovne moći

Publikacije : Registri

Publikacije : Informaciono-komunikaciona tehnologija

Publikacije : Anketa o zadovoljstvu

Publikacije : Cijela lista

Mjesečni statistički pregled - Novembar 2012

Publikacije : novo

Kutak za novinare - Mediji

Publikacije : lijevi meni

Statistički godišnjak 2012

Štampane publikacije

Publikacije - Cijela lista

WEB publikacije

Mjesečni statistički pregled - Decembar 2012Analiza poslovanja preduzeća u Crnoj Gori - Arhiva

Kvartalni BDP 2013.

Statistički energetski bilansi

Tabele - turizam Oktobar

Turizam - Tabele Novembar

Mjesečni statistički pregled - 2013

Mjesečni statistički pregled - Januar 2013

Turizam tabele -decembar 2012

Nauka - Saopštenja

Turizam - Saopštenja 2013

Saopštenja - industrija 2013

Šumarstvo - Saopštenja 2013

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA - Saopštenja 2013

Indeks proizvođačkih cijena - Saopštenja 2013

Spoljna trgovina - Saopštenja 2013

Promet na aerodromima - mjesečna saopštenja 2013

Izvještaj vazdušnog saobraćaja - mjesečna saopštenja 2013

Izvještaj vazdušnog saobraćaja - Saopštenja

Trgovina na veliko i malo motornim vozilima i motociklima - Saopštenja 2013

Trgovina na veliko i malo motornim vozilima i motociklima - Saopštenja

Saopštenja - zarade 2013

Minimalna potrošačka korpa - Godina 2013

Harmonizovani indeks potrošačkih cijena - Saopštenja 2013

Dolasci i noćenja - Godišnja saopštenja

Map flow

Prevoz robe i putnika - mjesečna saopštenja 2013.g.

Lokalni saobraćaj - mjesečna saopštenja 2013.g.

Saobraćajne nezgode - saopštenja 2013.g.

Saobraćajne nezgode - saopštenja

Registrovana drumska motorna i priključna vozila - saopštenja

Registrovana drumska motorna i priključna vozila - saopštenja 2013.g.

Prevoz putnika i robe u željezničkom saobraćaju - mjesečna saopštenja 2013.

Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj-mjesečna saopštenja 2013.g.

Dolasci i odlasci brodova u lukama - mjesečna saopštenja 2013.g.

Trgovina na malo - saopštenja 2013.g.

Indeks uvoznih cijena - saopštenja 2013.

Indeks izvoznih cijena - Saopštenja 2013.

Ostale usluge

Ostale usluge - saopštenja

Ostale usluge - obrasci

Mjesečni statistički pregled - Februar 2013.

Trgovina na veliko i malo motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i malo motornim vozilima i motociklima - godišnje

Trgovina na veliko i malo motornim vozilima i motociklima - godišnja saopštenja

Građevinske dozvole - obrasci

Porušene zgrade - obrasci

Izvještaj pomorskog saobraćaja - godišnja saopštenja

Mjesečni statistički pregled - Mart 2013.

Osnovno obrazovanje - Saopštenja 2012/2013

Srednje obrazovanje - Saopštenja 2012/2013

Javne nabavke

Korisnici dodatka za djecu

Migracije stanovništva unutar Crne Gore

Obavještenje o odlaganju objavljivanja

Mjesečni statistički pregled - April 2013.

Statistika kulture - Saopštenja

Sklopljeni i razvedeni brakovi - Saopštenja

Godišnji izvještaj o željezničkoj mreži

Registrovana drumska motorna i priključna vozila - saopštenja

Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj- saopštenja

Prevoz putnika i robe - saopštenja

Građevinska aktivnost u Crnoj Gori u 2013. godine

Migracije - podaci

Prevoz robe i putnika - saopštenja

Lokalni saobraćaj - saopštenja

Cijene stanova novogradnje u 2013.godini

Dolasci i odlasci brodova u lukama - Saopštenja 2013

Izvještaj o pretovaru - saopštenja 2013

Prevoz robe u pomorskom saobraćaju - saopštenja 2013

Prevoz robe u pomorskom saobraćaju

Broj saobraćajnih nezgoda na putevima u Crnoj Gori

Građevinske dozvole - Saopštenja 2013

Građevinske dozvole - Saopštenja

Ostale usluge - saopštenja 2013

Ostale usluge - saopštenja

Ugostiteljstvo - Saopštenja 2013

Agromonetarna statistika - Saopštenja 2013.

Agromonetarna statistika - Saopštenja

Mjesečni statistički pregled - Maj 2013

Zaposlenost - Podaci

Mjesečni statistički pregled - Jun 2013

ARS - saopštenja 2013

Registri - saopštenja

Mjesečni statistički pregled - Jul 2013

Javne nabavke

Javne nabavke - Ugovori

Mjesečni statistički pregled - Avgust 2013

test

Informaciono-komunikaciona tehnologija - OBRASCI

Zarade - Obrasci

Demografija - Tabele 2012

Migracije - Metodologija

Mjesečni statistički pregled - Septembar 2013

Indeksi prometa u industriji

Indeksi prometa u industriji - Saopštenja

Mjesečni statistički pregled - Oktobar 2013

Statistika otpada - Obrasci

Mjesečni statistički pregled - Novembar 2013

Statistički godišnjak 2013

Mjesečni statistički pregled - Decembar 2013

Statistički energetski bilansi - Arhiva

Statistika otpada - metodologija

Mjesečni statistički pregled - Januar 2014

Mjesečni statistički pregled - 2014

RELEVANTNE STATISTIČKE KLASIFIKACIJE

Šumarstvo - Saopštenja 2014

Saopštenja - industrija 2014

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA - Saopštenja 2014

Indeks proizvođačkih cijena - Saopštenja 2014

Spoljna trgovina - Saopštenja 2014

Harmonizovani indeks potrošačkih cijena - Saopštenja 2014

Minimalna potrošačka korpa - Godina 2014

Saopštenja - Zarade 2014

Indeksi prometa u industriji - Saopštenja 2014

Indeksi prometa u industriji - Saopštenja

Mjesečni statistički pregled - Februar 2014

Indeks izvoznih cijena - Saopštenja 2014

Indeks uvoznih cijena - Saopštenja 2014

Trgovina na malo - saopštenja 2014, god.

Turizam - Saopštenja 2014

Trgovina na veliko i malo motornim vozilima i motociklima - Saopštenja 2014

Prosjecne zarade - Februar 2014.

Mjesečni statistički pregled - Mart 2014.

Projekcije stanovništva Crne Gore do 2060. godine sa strukturnom analizom stanovništva Crne Gore

Osnovno obrazovanje - Saopštenja 2013/2014

Srednje obrazovanje - Saopštenja 2013/2014

Komunalni otpad

Saopštenja - zarade

Demografija - Tabele 2013.

Demografija - tabele

Mjesečni statistički pregled - April 2014

Promet na aerodromima - kvartalna saopštenja 2014.

Prevoz putnika u vazdušnom saobraćaju - kvartalna saopštenja

Prevoz putnika i robe u željezničkom saobraćaju - kvartalna saopštenja

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije - kvartalna saopštenja

Registrovana drumska motorna i priključna vozila - saopštenja

Prevoz robe u drumskom saobraćaju

Građevinska aktivnost u Crnoj Gori 2014. godina

Lokalni drumski saobraćaj - saopštenja

Prevoz robe u pomorskom saobraćaju - saopštenja

Izvjestaj o pretovaru u lukama - saopštenja

Izvještaj o pretovaru

Izvještaj o dolasku i odlasku brodova u lukama

Obavještenje

Obavještenje

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju - Saopštenja 2014

Cijene stanova novogradnje u 2014.godini

Obavještenje

Broj saobraćajnih nezgoda na putevima u Crnoj Gori

Obavještenje

Obavještenje

Izdate građevinske dozvole

Obavještenje

Otkup i realizacija proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Mjesečni statistički pregled - Maj 2014

Ostale usluge - saopštenja 2014.

Obavještenje

Ugovori

Ugovori sklopljeni u 2014. godini shodno Planu javnih nabavki za 2014. godinu

Obavještenje

Kvartalni BDP

Kvartalni BDP - 2012.

Kvartalni BDP 2014.

Mjesečni statistički pregled - Jun 2014

Obavještenje

Obavještenje

Anketa o radnoj snazi 2014.

Obavještenje

Mjesečni statistički pregled - Jul 2014

IPA 2010 Nacionalni projekat

IPA 2011 višekorisnički projekat

IPA 2012 višekorisnički projekat

Obavještenje

Stočna proizvodnja - saopštenja

Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja proizvoda životinjskog porijekla i broj zaklane stoke i živine u Crnoj Gori

Indeksi poljoprivredne proizvodnje

Klanje stoke i živine u klanicama

Mjesečni statistički pregled - Avgust 2014

Odluke o dodjeli ugovora

Obrasci

Mjesečni statistički pregled - Septembar 2014

Mjesečni statistički pregled - Oktobar 2014

Struktura prihoda i rashoda poslovanja privrednih subjekata i preduzetnika (SPIR)

Struktura prihoda i rashoda poslovanja privrednih subjekata i preduzetnika (SPIR) - Obrasci

Strukturalna biznis statistika - metodologija

Obavještenje

Mjesečni statistički pregled - Novembar 2014

Statistički godišnjak 2014

SIDA projekat

EFTA konferencija 2014

IPA nacionalni 2007

UNDP

Proces pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

Nacionalna klasifikacija obrazovanja

Statistika stranih filijala – FATS

Statistika domaćih i stranih filijala - saopštenja

Statistika domaćih i stranih filijala - Obrasci

Mjesečni statistički pregled - Decembar 2014

Tablice mortaliteta stanovništva 2010-2012

Mjesečni statistički pregled - 2015

Šumarstvo - Saopštenja 2015

Saopštenja - industrija 2015

Indeks proizvođačkih cijena - Saopštenja 2015

Spoljna trgovina - Saopštenja 2015

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA - Saopštenja 2015

Saopštenja - Zarade 2015

Turizam - Saopštenja 2015

Indeksi prometa u industriji - Saopštenja 2015

Mjesečni statistički pregled 2015

Harmonizovani indeks potrošačkih cijena - Saopštenja 2015

Minimalna potrošačka korpa - Godina 2015

Indeks izvoznih cijena - Saopštenja 2015

Indeks uvoznih cijena - Saopštenja 2015

Trgovina na malo - saopštenja 2015. god.

Trgovina na veliko i malo motornim vozilima i motociklima - Saopštenja 2015

Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama

Klanje stoke i živine u klanicama

Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama

Klanje stoke i živine u klanicama

Mjesečni statistički pregled - Januar 2015

Petocifarska COICOP klasifikacija

Pozivi za javno nadmetanje-Arhiva

Mjesečni statistički pregled - Februar 2015

Saobraćaj - Kvartalna saopštenja

Saobraćaj - Godišnja saopštenja

Saobraćaj - Saopštenja

Ugovori 2015

Obavještenje

Zarade - podaci

Javne nabavke - obustavljanje postupka

Obavještenje

Mjesečni statistički pregled - Mart 2015

Obavještenje

Obavještenje

Srednje obrazovanje - Saopštenja 2014/2015

Osnovno obrazovanje - Saopštenja 2014/2015

Obavještenje

Obavještenje

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2014. godina - Tabele

Paritet kupovne moći - Metodologija

Mjesečni statistički pregled - April 2015

Građevinska aktivnost u Crnoj Gori 2015. godina

Cijene stanova u novogradnji - Saopštenja 2015

Agromonetarna statistika - Saopštenja 2015.

Ostale usluge - saopštenja 2015.

Ostale usluge - saopštenja

Mjesečni statistički pregled - Maj 2015

Anketa o radnoj snazi 2015

Prevoz robe u drumskom saobraćaju - Saopštenja 2015

Saobraćaj - Kvartalna saopštenja 2015

Saobraćaj -Saopštenja

Migracije - Saopštenja

Saopštenja demografije

Kvartalni bruto domaći proizvod - I kvartal 2015. godine

Kvartalni bruto domaći proizvod - I kvartal 2015. godine

Mjesečni statistički pregled - Jun 2015

BDP - kvartalno 2015

Rezultati obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda po potrošnoj metodi za I kvartal 2015. godine – preliminarni podaci

Saopstenje-Istrazivanje i razvoj 2011. godina

Odlaganje saopštenja

Mjesečni statistički pregled - Jul 2015

Biljna proizvodnja - Saopštenja

Procjene stanovništva - Saopštenja

Zaposlenost iz administrativnih izvora - Metodologija

Anketa o radnoj snazi - Metodologija

Biljna proizvodnja - Podaci

Mjesečni statistički pregled - Avgust 2015

Uputstva - Javne nabavke

Mjesečni statistički pregled - Septembar 2015

Metodologija za nacionalne račune

Mjesečni statistički pregled - Oktobar 2015

Odlaganje saopštenja

Svjetski dan statistike

Svjetski dan statistike

Biznis registar - Obrasci

Mjesečni statistički pregled - Novembar 2015

Bruto nacionalni dohodak

Bruto nacionalni dohodak - Saopštenja

Građevinske dozvole - Saopštenja 2015

Statistički godišnjak 2015

Mjesečni statistički pregled - Decembar 2015

Energetika - Podaci

Analiza potrošnje energenata u sektoru usluga u 2014. godini

Mjesečni statistički pregled - 2016

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA - Saopštenja 2016

Indeks proizvođačkih cijena - Saopštenja 2016

Spoljna trgovina - Saopštenja 2016

Harmonizovani indeks potrošačkih cijena - Saopštenja 2016

Turizam - Saopštenja 2016

Indeks izvoznih cijena - Saopštenja 2016

Trgovina na malo - saopštenja 2016

Saopštenja - Zarade 2016

Indeks uvoznih cijena - Saopštenja 2016

Klanje stoke i živine u klanicama - Saopštenja 2016

Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama - Saopštenja 2016

Osnovno obrazovanje - Saopštenja 2015/2016

Srednje obrazovanje - Saopštenja 2015/2016

Građevinska aktivnost u Crnoj Gori 2016. godina

Saobraćaj - Kvartalna saopštenja 2016

Ostale usluge - Saopštenja 2016

Cijene stanova u novogradnji - Saopštenja 2016

Građevinske dozvole - Saopštenja 2016

Agromonetarna statistika - Saopštenja 2016.

Šumarstvo - Saopštenja 2016

Anketa o radnoj snazi 2016

BDP - kvartalno 2016

Mjesečni statistički pregled - Januar 2016

Mjesečni statistički pregled - Februar 2016

Indeks proizvodnje i prometa u industriji - Podaci

Rješenja o izboru najpovoljnije ponude 2016

Javne nabavke - Odluke o dodjeli ugovora

Pozivi za javno nadmetanje-2016

Pozivi za javno nadmetanje

Saopštenja - industrija - arhiva

Indeks industrijske proizvodnje-arhiva

Ugovori 2016

Mjesečni statistički pregled - Mart 2016

Ekonomski računi u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini

Računi u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini

Računi u poljoprivredi

Cijene u poljoprivredi - Obrasci

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2015. godina - Tabele

Drumski saobraćaj - Obrasci

Pomorski saobracaj - Obrasci

Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj

Vazdušni saobraćaj - Obrasci

Željeznički saobraćaj - Obrasci

Saobracaj - Obrasci

Saobraćaj - Arhiva saopštenja

Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza

Mjesečni statistički pregled - April 2016

Obavještenje

Gradjevinske dozvole

Mjesečni statistički pregled - Maj 2016

Korisnici usluga smještaja u ustanovama dječije i socijalne zaštite

Korisnici materijalnih davanja, socijalne i dječije zaštite

Korisnici usluga smještaja u ustanovama dječije i socijalne zaštite - Podaci

Korisnici usluga smještaja u ustanovama dječije i socijalne zaštite - Metodologija

Korisnici materijalnih davanja, socijalne i dječije zaštite - Podaci

Korisnici materijalnih davanja, socijalne i dječije zaštite - Metodologije

Mjesečni statistički pregled - Jun 2016

BDP - kvartalno 2016

Analitičke kartice i putni nalozi 2016. godina

Mjesečni statistički pregled - Jul 2016

Putni nalozi za period 15.08 - 21.08.2016.

Putni nalozi za period 22.08.-28.08.2016. godine

Mjesečni statistički pregled - Avgust 2016

Putni nalozi 29.08-04.09.2016.

Mjesečni statistički pregled - Septembar 2016

Decenija obnove nezavisnosti

Podaci IPI-ITI

Mjesečni statistički pregled - Oktobar 2016

Bilans uglja - Saopštenja

Bilans električne energije - Saopštenja

Bilans drvnih goriva - Saopštenja

Bilans naftnih derivata - Saopštenja

Indeks proizvodnje i prometa u industriji - Saopštenja 2016

Brojac

Mjesečni statistički pregled - Novembar 2016

Mjesečni statistički pregled - Decembar 2016

Klanje stoke i živine u klanicama - Saopštenja 2017

Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama - Saopštenja 2017

Indeks potrošačkih cijena - Saopštenja 2017

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda - Saopštenja 2017

Indeks proizvodnje i prometa u industriji - Saopštenja 2017

Harmonizovani indeks potrošačkih cijena- Saopštenja 2017

Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Saopštenja 2017

Mjesečni statistički pregled 2017

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz - Saopštenja 2017

Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza - Saopštenja 2017

Prosječne zarade (plate) - Saopštenja 2017

Indeks prometa u trgovini na malo - Saopštenja 2017

Statistika osnovnog obrazovanja - Saopštenja 2016/2017

Statistika srednjeg obrazovanja - Saopštenja 2016/2017

Građevinska aktivnost - Saopštenja 2017

Saobraćaj - Kvartalna saopštenja 2017

Ostale usluge - Saopštenja 2017

Cijena stanova novogradnje - Saopštenja 2017

Građevinske dozvole - Saopštenja 2017

Šumarstvo - Saopštenja 2017

Agromonetarna statistika - Saopštenja 2017

Anketa o radnoj snazi 2017

BDP - kvartalno 2017

Statistički godišnjak 2016

Mjesečni statistički pregled - Januar 2017

Mjesečni statistički pregled - 2017

Pozivi za javno nadmetanje - 2017

Rješenja o izboru najpovoljnije ponude 2017

Ugovori 2017

Spoljna trgovina - Saopštenja 2017

Mjesečni statistički pregled - Februar 2017

Mjesečni statistički pregled - Mart 2017

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2016. godina - Tabele

AnketaGodišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza - Arhiva

Mjesečni statistički pregled - April 2017

Mjesečni statistički pregled - Maj 2017

National Summary Data Page (NSDP)-Montenegro

Mjesečni statistički pregled - Jun 2017

Politika revizije

Mjesečni statistički pregled - Jul 2017

Mjesečni statistički pregled - Avgust 2017

Upitnik o zadovoljstvu korisnika 2017

Mjesečni statistički pregled - Septembar 2017

Strukturna biznis statistika

Mjesečni statistički pregled - Oktobar 2017

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Mjesečni statistički pregled - Novembar 2017

Statistička istraživanja i popisi

Ribarstvo - MetodologijaModernizacija statističkog sistema

Zavod za statistiku dobio licencu naučno-istraživačke djelatnosti

IRIS azuriranje

Statistički godišnjak 2017

Kvalitet u statistici

Strategija upravljanja kvalitetom

Vodič za implementaciju Startegije kvaliteta

Izvještaj o kvalitetu za 2016. godinu

Izvještaji o kvalitetu

Mjesečni statistički pregled - Decembar 2017

Mjesečni statistički pregled - 2018

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda - Saopštenja 2018

Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore - Saopštenja 2018

Harmonizovani indeks potrošačkih cijena - Saopštenja 2018

Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori - Saopštenja 2018

Prosječne zarade (plate) - Saopštenja 2018

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz - Saopštenja 2018

Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza - Saopštenja 2018

Indeks proizvodnje i prometa u industriji - Saopštenja 2018

Indeks prometa u trgovini na malo - Saopštenja 2018

Indeks potrošačkih cijena - Saopštenja 2018

Klanje stoke i živine u klanicama - Saopštenja 2018

Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama - Saopštenja 2018

Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Saopštenja 2018

test

test2

test2

Građevinska aktivnost - Saopštenja 2018

Kvartalna statistika saobraćaja - Saopštenja 2018

Indeks prometa u uslugama - Saopštenja 2018

Cijene stanova u novogradnji - Saopštenja 2018

Građevinske dozvole - Saopštenja 2018

Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva - Saopštenja 2018

Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma - Saopštenja 2018

Anketa o radnoj snazi (ARS) - Saopštenja 2018

BDP - kvartalno 2018

TEST3test33

Download

Saopstenja izbor checkbox

Saopstenja dropdown lista

Mapa sajtaAnalitičke kartice i putni nalozi za 2018.godinu

Analitičke kartice i putni nalozi

Mjesečni statistički pregled - Januar 2018

vrijeme objave saopstenja

pxweb

Pozivi za javno nadmetanje - 2018pxweb2Minimalna potrošačka korpa - Godina 2018

Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Saopštenja

Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju

Dolasci i noćenja turista u individualnom smještaju

Dolasci i noćenja turista u individualnom smještaju - Saopštenja

Dolasci i noćenja - Saopštenja

Dolasci i noćenja - Metodologije

Rješenja o izboru najpovoljnije ponude 2018

Deklaracija o posvećenosti povjerenju u zvaničnu statistiku

Mjesečni statistički pregled - Februar 2018

Minimalna potrošačka korpa - Metodologija

Ugovori 2018

Statistika osnovnog obrazovanja - Saopštenja 2017/2018Mjesečni statistički pregled - Mart 2018

Slobodan pristup informacijama

Statistika otpada - Izvještaji o kvalitetu

Saobraćaj - Izvještaji o kvalitetu

Informacije kojima je na zahtjev odobren pristup

Ribarstvo - Izvještaji o kvalitetu

Stočna proizvodnja - Izvještaji o kvalitetuskripta za vrijeme objavljivanja za preliminarne i konacne

Novosti

19.04.2018
Srednje škole - kraj školske 2016/2017. godine
18.04.2018
Komunalni otpad u Crnoj Gori
17.04.2018
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Mart 2018. godine
17.04.2018
Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Mart 2018. godine
17.04.2018
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Mart 2018. godine
16.04.2018
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, februar 2018. godine
16.04.2018
Klanje stoke i živine u klanicama Februar 2018. godine
12.04.2018
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Mart 2018. godine
10.04.2018
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-decembar 2017. godine
04.04.2018
Dan istraživanja 2018

 

 

.