Strategija razvoja statistike

Strateška područja razvoja crnogorske statistike u periodu od 2014-2018. odredjena su prioritetom usaglašavanja crnogorske statistike sa EU standardima, a sa druge strane postojećim stanjem i realnim mogućnostima statističkog sistema.

Strategija razvoja zvanične statistike 2014-2018. godina jeste druga strategija koja se priprema se za zvanični sistem Crne Gore u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici. Strategija razvoja zvanične statistike određuje dugoročne ciljeve na bazi postojećeg stanja, potreba i budućeg razvoja. 

Uvažavajući opšti cilj zvanične statistike, a to je potpuna harmonizacija zvanične statistike sa pravnim poretkom EU za oblast statistike do 2018. godine, staregijom su definisani ciljevi, očekivani rezultati, kao i indikatori kojima će se mjeriti napredak u ostavrivanju istih. 

Strategija razvoja definiše strateške ciljeve:

1. Usklađivanje zvanične statistike Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije koji se odnosi na zvaničnu statistiku. 

2. Upravljanje kvalitetom kroz praćenje primjene Kodeksa prakse Evropske statistika

3. Jačanje administrativnih kapaciteta kroz kontinuirani razvoj ljudskih potencijala kako bi se obezbjedila održivost zvanične statistika

4. Veće korišćenje administrativnih izvora u cilju smanjenja troškova i smanjenja opterećenosti izvještajnih jedinica 

5. Poboljšanje organizacije i kontrole statističkih procesa uvođenjem modernih tehnologije

6. Jačanje koordinacione uloge Zavoda za statistiku u statističkom sistemu Crne Gore i integracija sa ESS

7. Razvoj diseminacije u skladu sa razvojem informacionih tehnologija i jačanje komunikacije sa korisnicima

Ovom strategijom su pored strateških ciljeva definisani indikatori preko kojih će se omogućiti lakše praćenje stepena ostvarenje i implementacije ciljeva.

Ovdje možete preuzeti strategiju razvoja statistike 2014-2018. (PDF, 188KB)
 
Ovdje možete preuzeti strategiju razvoja statistike 2019-2023. (PDF, 208KB)
 

 

.