Cijena stanova u novogradnji

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore “ br. 18/12).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Osnovni cilj istraživanja o cijenama stanova novogradnje je prikupljanje informacija o nivou i dinamici cijena stanova. Cijene novoizgrađenih prodatih stanova, kao predmet ovog istraživanja, moraju se obuhvatiti za sve prodate stanove u stambenim zgradama na teritoriji Crne Gore, za koje je zaključen ugovor o kupoprodaji, a koji proizvodi obligacione odnose.

Izvori podataka i obuhvat
Istraživanjem o cijenama stanova novogradnje obuhvataju se privredna društva koja su prema Klasifikaciji djelatnosti (KD) razvrstana u građevinsku djelatnost (sektor F – Građevinarstvo) i kojima građevinarstvo nije osnovna djelatnost.
Jedinica posmatranja je ugovorena cijena korisne površine prodatog stana po 1m² u novogradnji, u isključivo stambenim, pretežno stambenim i pretežno nestambenim zgradama.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br.18/12).

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.
 

Kvartalni podaci Godišnji podaci

 

.