Decenija obnove nezavisnosti – Najčešće traženi statistički indikatori, statistički pokazatelji 2006-2016;                                                                                                                                           Zavod za statistiku – MONSTAT u skladu sa preporukama Eurostat-a sprovodi statističko ISTRAŽIVANJE O STRUKTURI PORODIČNIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA. U periodu od 01. do 30. novembra 2016. godine akreditovani anketari Zavoda za statistiku posjetiće 14860 uzorkom izabranih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava
Unutrašnja trgovina

Statistika unutrašnje trgovine prati kretanje robnog prometa koji se ostvaruje posredstvom trgovinske djelatnosti u trgovini na veliko I trgovini na malo. Promet ostvaren od usluga u prometu robe (zastupničke, agencijske,komisione isl.) nije obuhvaćen kao ni robni promet koji se ostvaruje neposredno između proizvođača, kao i između proizvođača i potrošača.
Statistika unutrašnje trgovine sadrži dva mjesečna i tri godišnja istraživanja. Sva istraživanja se rade na bazi uzorka. U okvir za uzorak ulaze aktivna preduzeća (promet≠0). Uključena su sva preduzeća koja imaju promet veći od 1 000 000€ (klasa 4 i 5),ostatak je rađen metodom slučajnog uzorka.
Jedinice posmatranja su sva preduzeca (privredna društva) koja su u Centralnom registru Privrednog suda prema klasifikaciji djelatnosti razvrstana u oblasti trgovine.
Podaci o unutrašnjoj trgovini potiču iz knjigovodstvenih i drugih evidencija preduzeća.
 

 

.