Saopštenja - Anketa o radnoj snazi

Anketa o radnoj snazi 2011. (PDF, 1.40MB) 23.03.2012.

Anketa o radnoj snazi - IV kvartal 2011. (PDF, 1.33MB) 15.03.2012.

Anketa o radnoj snazi - III kvartal 2011. (PDF, 444KB) 15.12.2011. 

Anketa o radnoj snazi - II kvartal 2011. (PDF, 400KB)  15.09.2011.

Anketa o radnoj snazi - I kvartal 2011. (PDF, 477KB)  02.08.2011.

Anketa o radnoj snazi 2010. (PDF, 377KB) 13.05.2011.

Anketa o radnoj snazi - IV kvartal 2010. (PDF, 428KB) 11.05.2011.

Anketa o radnoj snazi - III kvartal 2010. (PDF, 454KB) 29.12.2010.

Anketa o radnoj snazi - II kvartal 2010. (PDF, 465KB) 24.09.2010.

Anketa o radnoj snazi - I kvartal 2010. (PDF, 525KB) 22.07.2010.

Anketa o radnoj snazi 2009.(PDF, 660KB) 26.03.2010.

Anketa o radnoj snazi - IV kvartal 2009. (ZIP, 511KB) 22.03.2010.

Anketa o radnoj snazi - III kvartal 2009. (ZIP, 628KB) 11.12.2009.

Anketa o radnoj snazi - II kvartal 2009. (ZIP, 537KB) 01.10.2009.

Anketa o radnoj snazi - I kvartal 2009. (ZIP, 510KB) 16.07.2009.

Anketa o radnoj snazi 2008. (ZIP, 556KB)  21.04.2009.

Anketa o radnoj snazi - IV kvartal 2008. (ZIP, 514KB) 11.03.2009.

Anketa o radnoj snazi - III kvartal 2008. (ZIP, 444KB) 23.12.2008.

Anketa o radnoj snazi - II kvartal 2008. (ZIP, 443KB) 20.10.2008.

Anketa o radnoj snazi - I kvartal 2008. (ZIP, 447KB) 16.06.2008.

Anketa o radnoj snazi 2007. (ZIP, 438KB) 14.03.2008.

Anketa o radnoj snazi 2006. (ZIP, 339KB) 15.07.2007.

 

 

.